Levendige WorkshopsJeroen Hoogerwerf is een bevlogen hoofdredacteur van Kleur op school en een bevlogen auteur van verhalen. Hij geeft al jaren workshops voor schoolteams die aan de slag willen met levensbeschouwing in het algemeen en de methode Kleur op school in het bijzonder. 

Met kinderen werkt Jeroen aan creativiteit, taalvaardigheid en presentatie. Hij heeft ervaring met workshops voor kinderen tijdens de Kinderboekenweek in Nederland en op Aruba. 

Workshop Levendig op school

Voor schoolteams

Levendig Uitgever biedt ‘op maat’ workshops voor basisscholen om levens-beschouwelijke ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Levensbeschouwing is in het kort samen deze vraag beantwoorden: Hoe sta je in het leven? Waar verlang je naar? Wat vind je belangrijk?

De workshop is zeer geschikt voor scholen die wat willen doen met hun ‘identiteit’, of deze nu openbaar of bijzonder is. Ook bijzonder geschikt voor samenlevingsscholen en samenwerkingsscholen.

De workshop volgt de methodiek van Kleur op school. Deze 'methode' werkt vanuit levensbeschouwing als betekenisgeving aan het leven om je heen, dichtbij en verder weg. Vanuit verhalen en tradities, religieus en humanistisch, uit het leven gegrepen.

De verdieping naar levensbeschouwelijke betekenis heeft ook een effect op gedrag van kinderen. Je deelt betekenissen met elkaar. Ook over onderwerpen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling: gevoelens, omgaan met ruzie, pesten, elkaar helpen … door elkaars betekenis te respecteren krijg je ook weer meer begrip over gedrag van jezelf en de ander.

De workshop over levensbeschouwing wordt 'op maat' voor scholen georganiseerd. De workshop duurt ongeveer 2 uur.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • identiteit van de school en levensbeschouwing
  • rol van de leerkracht en didactisch kader
  • het levensbeschouwelijk gesprek voeren
  • filosoferen met kinderen
  • verband levensbeschouwing, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor meer informatie: mail of bel de uitgever van Kleur op school, Jeroen Hoogerwerf, jeroen@levendiguitgever.nl, 06-22613701.

Workshop Levendige Inspiratie

Voor kinderen

Jeroen Hoogerwerf is auteur van verhalen en redacteur van kinderboeken. En hij vindt niets leuker dan kinderen te inspireren met verhalen en gedichten.

Samen gedichten en verhalen maken, voorlezen, bezig zijn met taal, rijmwoorden, bewegingsoefeningen, mindfulness en liedjes zingen. Niets is te gek in een workshop inspiratie.Jeroen maakt gebruik van verschillende actieve werkvormen tijdens een workshop. 

De duur van een workshop is doorgaans ongeveer een uur. 

Workshops kunnen worden gegeven aan groep 1 t/m 8.

In de Kinderboekweek 2016 heeft Jeroen workshops gegeven met het thema 'Opa's en oma's voor altijd jong' aan de hand van het verhalenboek Overal opa's en oma's.

Voor de Kinderboekenweek 2017 is een nieuw boek in voorbereiding. Wederom in samenwerking met auteur Liliana Erasmus. Het thema is Griezelen. Dus verhalen over geesten, spoken en monsters komen er zeker in voor!

Vraag vrijblijvend informatie aan bij Levendig Uitgever: Jeroen Hoogerwerf, jeroen@levendiguitgever.nl, 06-22613701.