8. Onweer

Een regenboog ontstaat doordat het zonlicht door de waterdruppels van de regen gebroken wordt in zijn afzonderlijke kleuren. De volgorde van de kleuren is altijd hetzelfde.

Onweer ontstaat wanneer zwaar geladen wolken hun elektrische lading kwijt raken. Ze ontladen zich en er ontstaat een lichtflits. Donder wordt veroorzaakt doordat de lucht die direct grenst aan een bliksemschicht plotseling zeer sterk wordt verwarmd en daardoor zeer snel uitzet. Deze uitzetting veroorzaakt een geluidsgolf.

Suggesties voor activiteiten

  • Laat kinderen een regenboog plakken van stroken papier.
  • Doe de oefening Het Weerbericht in de gym- of speelzaal. Verdeel daarvoor de groep in tweetallen. Eén kind ligt op de buik op de grond, de ander zit op de knieën ernaast, in de buurt van de rug. Zeg nu: “Het regent.” De kinderen tikken met de vingertoppen op de rug van de anders. Zeg dan: “Het regent al minder, nu motregent het.” De kinderen tikken heel lichtjes met hun vingertoppen. Noem achtereenvolgens: slagregens (hard tikken), een hagelbui (met de knokkels, maar geen pijn doen!), bliksem (teken een Z op de rug), onweer (met vuisten trommelen, maar niet te hard) en ten slotte breekt de zon door (zachtjes over de rug aaien).
  • Een kleurenspelletje spelen. Bijvoorbeeld: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is … Ook leuk is om een kleur te noemen en kinderen zoveel mogelijk voorwerpen met die kleur te laten zoeken.