Spiegels op schoolEnthousiast en avontuurlijk!

Spiegels

Spiegels: een kijk- lees en ontdekboek met teksten en beelden om je aan te spiegelen


'Spiegels' laat de lezer op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende levensbeschouwelijke tradities. Beelden en verhalen nodigen uit tot reflectie en vergelijking. We willen jong en oud op het spoor zetten van wat religie in zijn zuivere vorm kan doen: verbinden met het leven en met elkaar.

Bron van inspiratie

Eeuwenlange zoektochten naar zingeving in verschillende culturen hebben een rijke bron van verhalen en beelden opgeleverd waar we ons nog steeds aan kunnen spiegelen. Zij vormen de basis van religieuze stromingen als het christendom, de islam, het Jodendom, het hindoeïsme, het boeddhisme en het taoïsme. Het kijk-, lees- en ontdekboek Spiegels nodigt lezers vanaf tien jaar uit om aan de hand van verhalen, citaten, fragmenten uit de jeugdliteratuur en korte informatieve teksten parallellen tussen religies te ontdekken en na te denken over de eigen persoonlijke waarden.

Spiegels op school

Bij het boek is een aparte website gemaakt met materiaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Spiegels op school

Investeren in verbondenheid

Juist in deze tijd waarin groepen met verschillende religieuze en culturele achtergrond tegenover elkaar staan, is het belangrijk om mensen kennis te laten maken met een positief verhaal. Religie draait in onze visie om het ervaren van verbondenheid: verbondenheid met God of de grond van ons bestaan, en juist daardoor ook verbondenheid met elkaar. Met Spiegels focussen we op de overeenkomsten in plaats van op de verschillen. We willen laten zien dat de grote religies ons waardevolle inzichten te bieden hebben.  Liefde en respect voor het leven in al zijn vormen is daarbij de kern.

Wie werken aan Spiegels?

Spiegels is een initiatief van Ingeborg Hendriks en Jeroen Hoogerwerf, Levendig Uitgever.