Kleur op school

Levensbeschouwing, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap voor alle kinderen


Kinderen leren fietsen zonder wieltjes, tot tien tellen, zwemmen, vriendjes en ruzie maken en nog veel meer. Maar kinderen ontwikkelen zich niet alleen motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel, zij vormen ook hun eigen ‘kijk op de wereld’, hun eigen levensbeschouwing. En wat is mooier dan het delen van die ontwikkeling met je klasgenoten tijdens acht basisschooljaren, waarin je eigen identiteit en persoonlijkheid tot bloei gaat komen?

Kleur op school laat kinderen op open wijze samen betekenissen ontdekken en praten over hoe zij in het leven staan. In een rijke leeromgeving met aandacht voor filosoferen, omgaan met elkaar en de wereld om je heen. Een prettige manier om de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen in het  basisonderwijs te stimuleren. 

Kleur op school verschijnt in tijdschriftvorm, vier keer per jaar. Elk nummer bevat vijf lessen voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Dat iedere twee weken een les van een half uur tot drie kwartier, met suggesties voor uitbreiding en verdieping. 

Op de website van Kleur op schoolstaat achter de login voor abonnees een enorme bron aan vieringen van feestdagen en religieuze feesten, verhalen op sociaal emotioneel thema en aanvullingen en ondersteuning van de lessen. 

Gratis proefnummer of meer informatie? Kijk op de kleuropschool.nl