Workshops

Jeroen Hoogerwerf is een bevlogen hoofdredacteur van Kleur op school en een bevlogen auteur van verhalen. Hij geeft al jaren workshops voor schoolteams die aan de slag willen met levensbeschouwing in het algemeen en de methode Kleur op school in het bijzonder.

Met kinderen werkt Jeroen aan creativiteit, taalvaardigheid en presentatie. Hij heeft ervaring met workshops voor kinderen tijdens de Kinderboekenweek in Nederland en op Aruba en Curaçao.

Jeroen in de klas!

Jeroen Hoogerwerf is naast uitgever ook auteur van verhalen- en kinderboeken. En hij vindt niets leuker dan kinderen te inspireren met verhalen en gedichten. Samen gedichten en verhalen maken, voorlezen, bezig zijn met taal, rijmwoorden, bewegingsoefeningen, mindfulness en liedjes zingen. Niets is te gek in een workshop vol levendige inspiratie.

Jeroen maakt gebruik van verschillende actieve werkvormen tijdens een workshop. De duur van een workshop is doorgaans ongeveer een lesuur (ca. 50 minuten). Workshops kunnen worden gegeven aan groep 1 t/m 8.


Kinderboekenweek 2020

Jeroen is afgestudeerd historicus, dus het thema van de Kinderboekenweek ligt hem na aan het hart. Inspiratie uit ons verleden, verhalen en gedichten, het belang van de geschiedenis, dat brengt hij graag over tijdens een bezoek aan een klas.

Groep 1-2 Voorlezen en interactie met prentenboeken voor de kleuters in het thema En toen? onder andere met het boek: Het meisje en de dinosaurus. Naast voorlezen vooral ook bewegen!

Groep 3-4 Voorlezen en interactie rond het thema En toen? Met onder andere het prentenboek Het meisje en de dinosaurus, waarbij ook wordt ingegaan hoe we omgaan met gebeurtenissen uit het verleden …

Groep 5 t/m 8 Verhalen vertellen en gedichten voordragen, creatief poëzie schrijven, allemaal rond het thema En toen? Met spannende en romantische verhalen en gedichten met een historisch tintje.

Interesse? Boeken kan direct bij Jeroen

Het tarief voor een klassenbezoek is 55 euro, inclusief BTW en reiskosten. Uiteraard houdt hij bij een bezoek rekening met de corona-maatregelen, zodat het een corona-proof bezoek zal zijn. Jeroen is te bereiken op: jeroen@levendiguitgever.nl, 06-22613701.

Via De Schrijverscentrale

Jeroen is ook te boeken via De Schrijverscentrale. Er is dan subsidie voor het bezoek. Als je al bekend bent met De Schrijverscentrale dan kun je dat via je account regelen. Voor meer informatie even mailen met jeugd@deschrijverscentrale.nl of (beter nog) bellen met 020- 820 26 55.


Workshop Levendig op school

Voor schoolteams

Levendig Uitgever biedt ‘op maat’ workshops voor basisscholen om levens-beschouwelijke ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Levensbeschouwing is in het kort samen deze vraag beantwoorden: Hoe sta je in het leven? Waar verlang je naar? Wat vind je belangrijk?

De workshop is zeer geschikt voor scholen die wat willen doen met hun ‘identiteit’, of deze nu openbaar of bijzonder is. Ook bijzonder geschikt voor samenlevingsscholen en samenwerkingsscholen.

De workshop volgt de methodiek van Kleur op school. Deze ‘methode’ werkt vanuit levensbeschouwing als betekenisgeving aan het leven om je heen, dichtbij en verder weg. Vanuit verhalen en tradities, religieus en humanistisch, uit het leven gegrepen.

De verdieping naar levensbeschouwelijke betekenis heeft ook een effect op gedrag van kinderen. Je deelt betekenissen met elkaar. Ook over onderwerpen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling: gevoelens, omgaan met ruzie, pesten, elkaar helpen … door elkaars betekenis te respecteren krijg je ook weer meer begrip over gedrag van jezelf en de ander.

De workshop over levensbeschouwing wordt ‘op maat’ voor scholen georganiseerd. De workshop duurt ongeveer 2 uur.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • identiteit van de school en levensbeschouwing
  • rol van de leerkracht en didactisch kader
  • het levensbeschouwelijk gesprek voeren
  • filosoferen met kinderen
  • verband levensbeschouwing, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor meer informatie: mail of bel de uitgever van Kleur op school, Jeroen Hoogerwerf, jeroen@levendiguitgever.nl, 06-22613701.