Levensbeschouwing

Hoe sta je in het leven? Hoe kijk je naar de wereld om je heen? Aandacht voor levensbeschouwing, al dan niet in godsdienstige zin, is voor kinderen belangrijk om betekenis te kunnen geven aan de dingen om hen heen. Levendig Uitgever heeft daarvoor uiteraard de methode Kleur op school voor het basisonderwijs, een methode die werkt vanuit alle godsdiensten. Op deze pagina staan een aantal andere projecten waar Levendig Uitgever initiatiefnemer of partner is.


Spiegels op school

Een kijk- lees en ontdekboek met teksten en beelden om je aan te spiegelen

‘Spiegels’ laat de lezer op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende levensbeschouwelijke tradities. Beelden en verhalen nodigen uit tot reflectie en vergelijking. We willen jong en oud op het spoor zetten van wat religie in zijn zuivere vorm kan doen: verbinden met het leven en met elkaar.

Bron van inspiratie

Eeuwenlange zoektochten naar zingeving in verschillende culturen hebben een rijke bron van verhalen en beelden opgeleverd waar we ons nog steeds aan kunnen spiegelen. Zij vormen de basis van religieuze stromingen als het christendom, de islam, het Jodendom, het hindoeïsme, het boeddhisme en het taoïsme. Het kijk-, lees- en ontdekboek Spiegels nodigt lezers vanaf tien jaar uit om aan de hand van verhalen, citaten, fragmenten uit de jeugdliteratuur en korte informatieve teksten parallellen tussen religies te ontdekken en na te denken over de eigen persoonlijke waarden.

Spiegels op school

Bij het boek is een aparte website gemaakt met materiaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.Spiegels op school


Vitaal leren

Didactiek van belevingsbeschouwing

Je kunt het belevingsbeschouwing noemen: kinderen uitnodigen om met al hun zintuigen het leven en de wereld om hen heen te ontdekken en zo tot leren te komen. Belevingsbeschouwing wil vooral de ontwikkeling van de verbeeldingskracht stimuleren. De vele gevarieerde activiteiten en lessen in dit inspiratieboek geven hieraan alle ruimte. Zo kun je vieren vanuit de inspiratie van de feesten in de seizoenen.

Het inspiratieboek vormt een waardevolle aanvulling op wat in het onderwijs gebeurt binnen de verschillende leergebieden en is daarmee breed toepasbaar.

Auteurs: Toos Scheen Cora Lössbroek | ISBN 9789491740619 | hardcover, 216 pagina’s | Prijs € 19,95